قطب نما

           براي عاليه                      نه رهنما و نه رهنامه و نه ره پیداست                                                         دو گام سوی شمال و دو گام سوی جنوب           ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 29 بازدید
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
آذر 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
5 پست