انتظار رهايی

نظری به رویت امشب نظری به ماه دارم               که میان ماه و رویت بسی اشتباه دارم

من اگر بدم چه باکم که تویی بدین نکویی            چه نکو همه از این به که تو نیکخواه داری

   نظر ار کنم به رویت اثری ز من نماند                 به تو زحمتی که دارم به یکی نگاه دارم

ماه که میرسد به اینجای زمان می ایستد و تعظیم میکند وبرای یک بار دیگر چرخ زدن دور زمین

از تو اجازه میگیرد. نه! دور زمین نه!

انگار که میخواهد دور روی ماهت بچرخد.

ای از ماه ماهتر ,ای از افتاب روشنتر , ای غایب حاضر

و ای صاحب هر لحظه وهر ساعت وهر زمان.

کویر خشکیده چشمانم در رسیدن به دریای حضور تو رودی پر آب گشته 

ودرخت خشکیده قلبم در انتظار روی تو خاطره خوش نهال را در دل پرورانده.

ای مهر مطلق, ای لطف بی نهایت و ای رحمت بی بد یل

ای آفتاب آینه دار جمال تو !

 بر ما بتاب که اکنون دیگر ابرهایی که روی آفتاب را پوشانده اند هم حضور تو را میبارند

و غنچه های بی قرار غیبت به امید شکفتن حضور تو سر از خاک بر می آورند.

ای امید محض بیا و با نور ظهورت شب چشمان ما را روشنایی بخش

و با نسیم وصلت کویر تفتیده جانمان را روحی تازه .

بیا که با سر زلفت قرار خواهم بست                 که گر سرم برود بر ندارم از قدمت

         اللهم عجل لولیک الفرج

/ 1 نظر / 11 بازدید
صبا

سلام خوشحالم که به وبلاگت سر زدم مطالب جالبی داری خوشحال می شم که به منم سر بزنی اگه از وبم خوشت اومد منولينک کن آرزومند آرزوهای سبزت به اميد رد پات